(2) De WOZ-waarde van uw woning


Het komt immers helaas regelmatig voor, dat erfgenamen een woning zo snel mogelijk willen verkopen. Dit kan soms zelfs nodig zijn, om op die manier schulden te kunnen aflossen of om liquide middelen te krijgen om bijvoorbeeld de erfbelasting te betalen. Blijkt dan de WOZ-waarde hoger te zijn dan de verkoopprijs die de erfgenamen weten te realiseren, dan moeten zij aan de Belastingdienst tóch erfbelasting betalen over die hogere WOZ-waarde! Dit lijkt me onredelijk. Afhankelijk van de relatie met de overledene moeten de erfgenamen dan immers tien tot veertig (!) procent erfbelasting betalen over een bedrag dat ze niet eens uit de verkoop halen.


Sinds 1 januari 2012 heeft u als erfgenaam of begunstigde bij een schenking een keuzemogelijkheid. U kunt kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het jaar waarin de woning wordt verkregen, maar u mag ook kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het jaar ná de verkrijging.


Mocht u van mening zijn, dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, dan kunt u een bezwaarprocedure opstarten bij uw gemeente. U moet daarbij echter de termijn voor het indienen van bezwaar goed in de gaten houden.

Deze termijn is vaak verstreken, wanneer men een woning uit hoofde van erfrecht of schenking krijgt. In deze situaties biedt de Wet Onroerende Zaken een ontsnappingsmogelijkheid: een nieuwe eigenaar van een woning krijgt namelijk de mogelijkheid om een nieuwe beschikking aan te vragen. Dit is niet aan een termijn gebonden.


Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl