aanwijzen voogd in gezagsregister


26 juni 2017Vraagt u zich ook wel eens af, wat er met uw kinderen gebeurt, als u plotseling zou komen te overlijden? Wie krijgt het gezag over uw kind? Kunt u daar nu al iets over vastleggen? Moet dat persé met een testament? Wat kost dat allemaal?


Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het hangt namelijk van uw persoonlijke situatie af wie het gezag krijgt over uw kind als u overlijdt. Er zijn verschillende regelingen. Bijvoorbeeld voor gezamenlijk ouderlijk gezag, ouderlijk gezag van één ouder en gezamenlijk gezag van een ouder en niet-ouder.


Gezamenlijk ouderlijk gezag (twee ouders)

Waneer u als ouders samen het gezag heeft en één van u beiden overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Overlijdt u allebei, dan bepaalt de rechter wie voogd wordt. U kunt echter wel degelijk uw voorkeur voor een voogd vastleggen. Dat dit door middel van een testament kan, weet bijna iedereen. Maar dat dit sinds april 2014 ook kan door een aantekening te laten maken in het gezagregister bij de Rechtbank, weten veel mensen niet. Deze registratie kan kosteloos, door het webformulier voor aantekening gezag na overlijden in te vullen op de website Rechtspraak.nl


Heeft u als ouders een voogd benoemd in uw testament of laten aantekenen in het gezagsregister? Dan vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. Ouders kunnen in hun testament of het gezagsregister ook bepalen dat twee personen gezamenlijk voogd worden.

Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl