australische erfenis delen met je ex


28 april 2017


In Nederlandse testamenten staat tegenwoordig bijna standaard de uitsluitingsclausule opgenomen. Met deze bepaling probeert degeen die het testament opstelt te voorkomen, dat een erfenis bij een echtscheiding gedeeld moet worden met de ex.

Deze bepaling is eigenlijk een gevolg van ons huwelijksgoederenstelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Dit Nederlandse stelsel is echter vrij uniek in de wereld en daarom zal het zelden voorkomen, dat in een testament dat in het buitenland is opgemaakt, een uitsluitingsclausule is opgenomen. Komt een buitenlandse erfenis toe aan een Nederlander die in algehele gemeenschap van goederen is getrouwd, dat is het de vraag, of die erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap valt. Het antwoord is: Ja!


Er zijn echter altijd uitzonderingen die de regel bevestigen.


Zo is onlangs door de Rechtbank Noord-Nederland bepaald, dat een overleden familielid in het buitenland wel degelijk de bedoeling had gehad te voorkomen, dat zijn (gedeeltelijke) nalatenschap bij "de kouwe kant" terecht zou komen, ook al stond er geen letterlijke uitsluitingsclausule in zijn testament. Wat was het geval?


De peetoom van de erfgename in deze casus was overleden. Hij woonde in Australiƫ en had daar ook een testament opgesteld. In dat testament was niet de tekst opgenomen, die in onze Nederlandse testamenten als uitsluitingsclausule bekend is. In het testament stond wel vermeld, dat de erfenis "FOR HER OWN USE AND BENEFIT ABSOLUTELY" was. Ook had de peetoom in het testament bepaald, dat de erfenis niet naar de man of kinderen van zijn petekind zou gaan, wanneer ze eerder zou zijn overleden dan hijzelf.


Met de geciteerde Engelse woorden en de bepaling betreffende het vooroverlijden van het petekind concludeerden de rechters dat de peetoom wel degelijk de bedoeling had om te voorkomen dat een deel van zijn erfenis bij "de kouwe kant" terecht zou komen.


Zie daar de Australische variant van onze Nederlandse "anti-schoonzoon-clausule"!

Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl