cursus nalatenschapscoach


5 juli 2016


Op dinsdag 5 juli heb ik de ICR geaccrediteerde cursus Nalatenschapscoach afgerond.


Steeds meer mensen willen reeds voor hun overlijden en in ieder geval bij overlijden de zaken rondom een erfenis goed geregeld hebben. Het aanwijzen van een familielid, vaak het oudste kind, als testamentair executeur behoort nog steeds tot een veel gekozen mogelijkheid. Met de beste intenties neemt het aangewezen familielid deze taak op zich. Echter, maar al te vaak blijkt dat hij of zij te weinig kennis van zaken heeft om dit in goede banen te leiden. De complexiteit van zaken rondom de nalatenschap wordt dan ook steeds meer onderkend.


De opleiding tot Nalatenschapscoach bij VCM Trainingen richt zich uiteraard niet alleen op de juridische vaardigheden van de cursist, maar behandelt daarnaast ook onderwerpen op het psychologisch/sociale vlak, zoals bijvoorbeeld conflictdiagnose en conflictkennis, nalatenschapsbemiddeling en interventiemogelijkheden, harmonie scheppen en overeenstemming bereiken en de psychologische aspecten van rouw- en verliesverwerking.


Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl