De WOZ-waarde van uw woning en erfbelasting


4 oktober 2016

De WOZ-waarde van uw woning en erfbelasting


Elk jaar wordt de waarde van uw woning vastgesteld op grond van de Wet waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is de prijs die u als eigenaar zou - moeten? - kunnen krijgen bij verkoop. Peildatum is daarbij 1 januari.


De WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de berekening van de onroerendezaakbelasting, de inkomstenbelasting en voor heffing van het Waterschap. Sinds 1 januari 2010 is de WOZ-waarde ook bepalend voor de berekening van de door de verkrijger verschuldigde erf- of schenkbelasting. Daarbij geldt de WOZ-waarde, die is vastgesteld voor het jaar waarin de woning wordt verkregen door schenking of uit een nalatenschap.


Met deze regeling leek de wetgever het eenvoudiger te willen maken voor de Belastingdienst en de erfgenamen/begunstigden. Er zou geen afzonderlijke taxatie meer gemaakt hoeven te worden van de woning. Ellenlange discussies met de Belastingdienst zouden daarmee voorkomen kunnen worden. In de praktijk echter kan deze regeling ook zomaar nadelen met zich mee brengen.Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl