Waarom Erven en zo?


 Veel mensen hebben een testament gemaakt. Hierin is vastgelegd wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun nalatenschap. Dit testament werkt pas ná het overlijden van iemand. Stel dat u iets wilt regelen voor de situatie, dat u nog in leven bent, maar niet meer zelf wilt of kunt handelen. Denkt bijvoorbeeld aan dementie, een ongeval of een beroerte. Dan biedt het levenstestament een oplossing.
In 2003 is het wettelijk erfrecht drastisch veranderd. Werd in het oude erfrecht veel aandacht besteed aan de bescherming van de rechten van de kinderen, in het huidige erfrecht is de bescherming van de langstlevende ouder beter geregeld en komen kinderen op de tweede plaats. Over het algemeen wordt de huidige wettelijke regeling als een goede regeling beschouwd. Dat geldt zowel voor de verdeling van de nalatenschap van een getrouwde of geregistreerde partner, met en zonder kinderen.


Testamenten blijven echter altijd nodig. In een testament kunnen persoonlijke wensen kenbaar gemaakt worden. Maar met een testament kunt u ook uw nalatenschap belastingtechnisch zo gunstig mogelijk regelen.
Een overlijden brengt veel met zich mee. Er moet van alles gebeuren en de buitenwereld ziet dat liefst zo snel mogelijk gebeuren. Feitelijk handelen brengt echter ook juridische gevolgen met zich mee. Niet iedereen is zich daar even goed van bewust. Het optreden als erfgenaam kan onvoorziene én ongewenste gevolgen hebben, zeker wanneer een nalatenschap meer schulden dan bezittingen blijkt te bevatten... Goede begeleiding is vaak geen overbodige luxe.

Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl