Een overlijden... wat dan


Een overlijden... wat dan?


Een overlijden brengt vaak veel verdriet met zich mee. Er zijn een heleboel beslissingen te nemen. Afhankelijk van de relatie met de overledene moet dit soms al heel snel. Emoties kunnen daarbij een grote rol spelen, waardoor het moeilijk wordt om helder en objectief op te treden. Wat zou de overledene gewild hebben... Een uitvaart regelen... Hoe staan de nabestaanden tot elkaar...


Na de eerste, feitelijke zaken komen de juridische gevolgen van een overlijden om de hoek kijken. U weet vast dat u als erfgenaam niet alleen bezittingen, maar ook schulden kunt erven. Maar wat moet u doen, als u niet weet of er veel schulden zijn? En hoe moet u samenwerken met de andere erfgenamen? Wie neemt het voortouw? Wie weet wat er moet gebeuren? En wat als u nu helemaal niet zo goed kunt opschieten met die andere erfgenaam?


Heeft u hier al eens over nagedacht? Hoe heeft u dat geregeld? Heeft u dit misschien al eens besproken met uw naasten? Weten zij wat er moet gebeuren bij uw overlijden?

Steeds meer mensen willen de zaken rondom hun erfenis op tijd en goed geregeld hebben. Het aanwijzen van een familielid, vaak het oudste kind, als testamentair executeur behoort nog steeds tot een veel gekozen mogelijkheid. Met de beste intenties neemt het aangewezen familielid deze taak op zich. Echter, maar al te vaak blijkt dat hij of zij te weinig kennis van zaken heeft om dit in goede banen te leiden. De complexiteit van zaken rondom het nalatenschap wordt dan ook steeds meer onderkend.


U kunt op mij rekenen. Ik regel voor u de administratieve en juridische afwikkeling van de nalatenschap. Ik kan uw vragen beantwoorden, optreden als contactpersoon naar diverse instanties, maar ik kan er ook voor zorgen dat de boedel kundig en volledig wordt afgewikkeld. Ik ga graag voor u aan de slag, om een nalatenschap op een correcte en discrete manier af te wikkelen. Zo kan ik u heel wat zorgen uit handen nemen. Dat zorgt voor rust!


Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl