vervolg aanwijzen voogd in gezagsregisterOuderlijk gezag (één ouder)

Heeft u als ouder alleen het gezag en overlijdt u? Dan bepaalt de rechter wie het gezag krijgt. Dit kan een eventuele andere ouder zijn of iemand anders, maar de andere ouder heeft de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter mag alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind. Als u overlijdt u en u heeft in uw testament een voogd benoemd, of u heeft in het gezagsregsiter een aantekening laten maken, dan kan een andere ouder nog steeds een verzoek indienen om het gezag te krijgen.  Doet de andere ouder dit binnen één jaar , dan heeft hij of zij de voorkeur boven de aangewezen voogd. Doet de ouder dit later, dan heeft hij of zij geen voorkeurspositie meer. De ouder krijgt dan alleen het gezag als de situatie verandert na de benoeming van de voogd, of als bij deze benoeming de rechter is uitgegaan van foute of onvolledige gegevens.


Gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder)

Overlijdt uw partner (niet-ouder)? Dan eindigt automatisch het gezamenlijk gezag. U oefent dan als ouder alleen het gezag uit. Overlijdt u zelf? Dan krijgt uw partner de voogdij. Heeft uw kind nog een andere ouder? Dan kan deze ouder aan de rechter het gezag vragen. Als de rechter dit goedkeurt, eindigt de voogdij van uw partner.


Meer informatie over deze kwestie vindt u op

Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl