Wet bescherming erfgenamen tegen schulden


1 september 2016


Vandaag treedt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Dankzij deze wet is het vanaf vandaag gemakkelijker te vermijden om onverwachts opgezadeld te worden met een schuld uit een erfenis.


Voorheen kwam het regelmatig voor, dat iemand door een feitelijke handeling, zoals bijvoorbeeld het meenemen van wat huisraad, het aannemen van een envelop met wat geld of het pinnen van geld op de dag van overlijden van vader of moeder, om daarmee de eerste kosten te kunnen betalen, de erfenis aanvaardde. En wanneer er dan schulden waren, kon dat voor onaangename verrassingen zorgen.


Met de nieuwe wet zijn er meer handelingen nodig om van aanvaarding van de erfenis te kunnen spreken. Zo is het niet meer zo, dat je met het leegruimen van het huis - vaak moeten bijvoorbeeld huurhuizen of seniorenwoningen dezelfde maand nog leeggeruimd worden - ook meteen de nalatenschap hebt aanvaard. Daarnaast kunnen erfgenamen in bepaalde situaties alsnog van de erfenis afzien, wanneer er onverwachte schulden blijken te zijn.

Erven en zo  |  mw. mr. Anja Manders  |   Telefoon: 06 - 22 60 75 52  | Mail: info@ervenenzo.nl